Kategoriler
Blog Eğitim Kültür - Sanat Memleket Halleri

Enstitüde sanat başkaydı

Köy Enstitülerinin tahine girmeyeceğim. Ancak kapatılmasının sadece bir milletin eğitimini, gelişimini değil, aynı zamanda sanatını da nasıl etkilediğine kısaca değinmek istiyorum.