Eğitimde iletişim ve yaratıcı düşünmenin desteklenmesi

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, onları gelecekteki başarılarına hazırlamanın önemli bir adımıdır.
18 Kasım 2023

İletişim, eğitim sürecinin temel bir unsuru olarak kabul edilir. Eğitimde etkili iletişim, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırır, öğretmenlerin öğrencileri daha iyi anlamasına yardımcı olur ve sınıf içi atmosferi olumlu bir şekilde etkiler. Bu yazıda, eğitimde etkili iletişimin ve yaratıcı düşünmenin önemini ve temel unsurlarını incelemeye çalışacağım.

İletişimin Eğitimdeki Önemi

 • Öğrenmeyi Kolaylaştırma: Eğitimde etkili iletişim, karmaşık konuların anlaşılır bir şekilde aktarılmasını sağlar. Öğrenciler, öğretmenin anlattıklarını daha iyi anlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Motivasyonu Artırma: Eğitimde iyi iletişim, öğrencilerin motivasyonunu artırır. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerini anladığını ve desteklediğini hissettiğinde daha istekli ve katılımcı olurlar.
 • Öğrenci-Öğretmen İlişkisini Güçlendirme: İyi iletişim, öğrenci-öğretmen ilişkisini güçlendirir. Öğrenciler, öğretmenlerine daha fazla güvenirler ve sorunlarını açıkça ifade edebilirler.
 • Sınıf İçi İklimi Düzelme: İyi iletişim, sınıf içi atmosferi olumlu bir şekilde etkiler. Olumlu bir sınıf ortamı, öğrencilerin daha rahat hissetmelerini ve daha iyi öğrenmelerini sağlar.

Eğitimde Etkili İletişim Unsurları

 • Empati: Empati, bir insanın başka birinin duygularını anlama yeteneği olarak tanımlanabilir. Özellikle öğretmenlerin, öğrencileriyle empati kurması son derece önemlidir. Çünkü her öğrencinin farklı ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri vardır. Empatik bir yaklaşım benimsediğinizde, öğrencilerin sadece akademik becerilerini değil, aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarını da karşılayabilirsiniz. Öğretmenler, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamalıdır. Empati, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Öğrencinin dünyasına girilmeli, baktığı pencereden bakılmalı.
 • Açık ve Anlaşılır Dil Kullanımı: Karmaşık terimler veya uzman dil yerine, öğretmenler basit, açık ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır. Öğrencinin dilinden konuşularak aktarılmak istenen konu ya da konuların daha net anlaşılması sağlanabilir.
 • Dinleme Becerisi: Etkin dinleme yeteneğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler, öğrencileri dinlemeli ve onların düşüncelerine ve endişelerine saygı göstermelidir. Öğrencilerin söylediklerini önemseme, onların güvenini kazanmanın anahtarıdır. Biz öğretmenler öğrencilerimizin bizi dinlemesini istiyorsak, bizler de onları etkin olarak dinlemeliyiz.
 • Geri Bildirim Verme: Öğrencilere düzenli ve yapıcı geri bildirim vermek, onların gelişimini teşvik eder. Geri bildirim, öğrencilerin eksikliklerini anlamalarına ve üzerinde çalışmalarına yardımcı olur.
 • Görsel Yardımcı Araçlar: Görsel yardımcı araçlar, öğrenmeyi desteklemek için güçlü bir iletişim aracıdır. Öğrencilere bilgiyi daha iyi anlamaları için grafikler, slaytlar veya görsel sunumlar kullanılabilir. Buna bağlı olarak öğretmenlerin dersleriyle ilgili teknolojik unsurları kullanmaları, öğrenmeyi hem daha anlamlı hem de daha ilgi çekici kılacaktır.
 • Katılımcılık Teşviki: Öğrencilerin sınıf içinde daha fazla katılım göstermeleri için teşvik edilmelidir. Sorular sormak, tartışmalara katılmak ve projelerde yer almak gibi etkinlikler, öğrencilerin daha fazla öğrenmelerini teşvik eder. Benim de branşımı kapsayan müzik dersleri, katılımcılığı önceleyen bir anlayışla ilerlemeli. Öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir işleyişe sahip olmalı ve ben de derslerimde bu düşünceyi önceledim hep.
 • Çatışmayı Yönetme Becerisi: İletişim sırasında oluşabilecek çatışmaları olumlu bir şekilde yönetme becerisi, öğretmenler için önemlidir. Çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi, sınıf içi ilişkileri güçlendirir.

Eğitimde etkili iletişim, öğretmenlerin ve öğrencilerin başarısını artırır. İyi iletişim becerileri geliştirmek için sürekli çalışma ve kendini geliştirme gereklidir. Eğitimciler, öğrencilere bilgi aktarmanın ötesine geçerek, onların duygusal ihtiyaçlarını anlayan, destekleyen ve onları motive eden iletişim becerilerini geliştirdiklerinde, öğrencilerin öğrenme deneyimleri daha zengin ve verimli olur. Tüm bu unsurların sürdürülebilir şekilde belli bir plan içinde kullanılması, öğrencileri yaratıcı düşünmeye sevk edecek ve öğrenme durumunun kalıcılığını arttıracaktır. Yaratıcılık, gelecekte başarılı olmanın temelidir ve bu nedenle öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmalıyız.

Eğitimde yaratıcı düşünmeyi destekleyen önemli yöntemlere göz atalım;

1. Soru Sormaya Teşvik Edin

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerinin en etkili yollarından biri onları soru sormaya teşvik etmektir. Sınıfta veya evde bir konu hakkında tartışma yaparken, öğrencilere farklı açılardan sorular sormalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede öğrenciler daha derinlemesine düşünmek zorunda kalacaklar ve yeni çözüm yolları bulabileceklerdir.

2. Farklı Perspektifleri Keşfedin

Yaratıcılığı teşvik etmek için öğrencilere farklı perspektifler sunmak önemlidir. Farklı kültürleri, yaşam tarzlarını veya meslekleri incelemek; öğrencilere yeni fikirler ve bakış açıları sunabilir. Öğrencilerin dünyayı daha geniş bir perspektiften görmelerine yardımcı olmak için sınıfta veya okulda çeşitli etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

3. Problem Çözme Becerilerini Geliştirin

Yaratıcı düşünme, problemleri farklı açılardan ele almayı gerektirir. Bu nedenle, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Sınıfta veya evde gerçek hayattan örnekler kullanarak sorunlara çözüm bulmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca grup çalışmaları ve beyin fırtınası gibi etkinlikler de öğrencilerin yaratıcılıklarını artırabilir.

4. Sanatsal ve Yaratıcı Aktiviteleri Destekleyin

Sanat, müzik, drama veya yazma gibi sanatsal ve yaratıcı aktiviteler, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu tür etkinlikleri sınıf programına dahil ederek öğrencileri teşvik edebilirsiniz. Ayrıca, ders materyallerini daha ilgi çekici hale getirmek için görsel ve işitsel araçlardan da yararlanabilirsiniz.

5. Yanlışları Kabul Edin

Yaratıcılığı teşvik etmek için öğrencilere yanlış yapma hakkı vermek önemlidir. Öğrenciler hata yapmaktan korkmadıkları bir ortamda, yeni fikirler üretme ve deneme cesaretini gösterebilirler. Onlara yanlışlarının doğal bir parçası olduğunu anlatarak, yaratıcı düşünmeye olan inançlarını güçlendirebilirsiniz.

Sonuç olarak, öğrencileri desteklemek ve onların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, onları gelecekteki başarılarına hazırlamanın önemli bir adımıdır. Soru sormaya teşvik etmek, farklı perspektifleri keşfetmek, problem çözme becerilerini geliştirmek, sanatsal ve yaratıcı aktiviteleri desteklemek ve yanlışları kabul etmek gibi yöntemlerle öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak mümkündür. Unutmayın, her öğrenci birer yaratıcı düşünür olabilir.