İnsan toprağı bilmezse betonda yürüyemez.
@murathasgun